Author = Chen, Zhi
Number of Articles: 1
1. Effects of Saponin from Trigonella Foenum-Graecum Seeds on Dyslipidemia

Volume 42, Issue 6, November 2017, Pages 577-585

Zhi Chen; Yan-Li Lei; Wen-Ping Wang; Ya-Ya Lei; Yan-Hua Liu; Jing Hei; Jin Hu; Hong Sui